M.A.R.C.A. – Cântarul auto în staționar cu prelucrare automată a datelor2020-04-14T22:58:25+00:00

Pentru un sistem de cântărire complex, care să ofere atât o imagine de ansamblu a cântarului, cât și informații de identificare ale vehiculului sau supravegherea modului de  operare al șoferilor în zona de cântărire și documentarea detaliată a fluxului de intrare/ ieșire de real ajutor avem în vedere Modul Automat de Raportare a Cântăririlor Auto (M.A.R.C.A.).

Sistemul de cântărire propus de Ultravision Consult se bazează pe platforme complexe, modulare, ce pot fi integrate facil în fluxuri de producție pentru a eficientiza procesul de cântărire electronică a autovehiculelor. Pentru automatizarea procesului, platforma este completată cu o serie de senzori adiționali precum: camere  video, elemente de detecție prezență și elemente de semnalizare, comandate de controlere programabile, ceea ce reduce necesarul de personal destinat operării, precum și viciile de procedură.

 

Acuratețe și precizie la cântărire

Platforme complexe, monitorizate de sisteme complementare de camere video inteligente, comandate de controlere, îndeplinesc toate cerinţele unui sistem modern de cântărire industrială și beneficiază de ghiduri complet automatizate de utilizare. Modulul, care funcționează ca și aplicație de sine-stătătoare, oferă acuratețe și precizie, oricare ar fi tipul de cântărire, fie complet automat, semi-automat sau manual.

Cu o capacitate de până la 80.000 de kilograme și precizie de 20 de kg, platformele de cântărire sunt echipate cu celula de sarcină de compresiune certificată OIML, importantă în cazul basculelor pentru vehicule rutiere, la cântare pentru silozuri sau la cântare pentru cisterne. Marfa transportată este identificată prin utilizarea de către șofer a unor carduri de proximitate, butoane de selecție sau coduri numerice, iar identificarea autovehiculelor se face prin tehnologia RFID și / sau recunoașterea numerelor de înmatriculare. Sistemul funcționează independent de condițiile meteo sau de gradul de curățenie al mașinii. Platformele de cântărire sunt monitorizate permanent de un sistem complementar de camere video care supraveghează fluxul mașinilor pe platformă și oferă o imagine de ansamblu asupra cântarului și procesului, ceea ce permite, în anumite situații, identificarea încărcăturii. Prevăzute cu sisteme de control unificat, prin AppVision™, platformele de cântărire sunt echipate cu senzori de monitorizare a proceselor, care emit alarme în cazul unei funcționări necorespunzătoare a cântarului.

Interoperabilitate pentru toate componentele prin platforma AppVision™ SCADA

Platforma AppVision™ SCADA asigură interoperabilitatea tuturor componentelor acestor platformeinteligente și creează baza de administrare a întregului sistem. Cu o interfață personalizată și comenzi în limba română, pe lângă funcțiile de bază specifice automatizărilor industriale, sistemul de management integrează soluții de supraveghere video și de identificare automată. Toate informațiile obținute în urma procedurilor de cântărire sunt preluate, prelucrate și transmise către liste autorizate de destinatari prin intermediul Modulului Automat de Raportare a Cântăririlor Auto (M.A.R.C.A.). Datele vor fi prelucrate și incluse în jurnale de tranzacții, transmise automat, la sfârșitul zilei de lucru și la sfârșitul săptămânii. Aceste rapoarte, transmise către destinatari autorizați, conțin lista autovehiculelor cântărite în intervalul definit, numărul de cântăriri și cantitatea totală neta transportată pe fiecare unitate de transport, prestator și tip de marfă.

Fără erori umane

Modulul software M.A.R.C.A. dezvoltat de UltraVision Consult reprezintă o soluție pentru colectarea datelor de la cântarele conectate în sistem, generând rapoarte multiple și oferind control asupra calității și a timpului alocat fiecărei operațiuni. Elimină posibilele erori umane, iar soluția este compatibilă cu alte sisteme, permițând administrarea centralizată a datelor și documentarea tuturor tranzacțiilor de pe cântare.